Przejdź do treści Przejdź do menu

Szkolenia

Szkolenia realizowane są w różnych miejscach w Europie, np. Cambridge, Londynie, Brighton, Florencji, Sevilli, czy na Malcie. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, podnoszenia swoich kwalifikacji, co pozwala na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Realizację wielu zadań umożliwia wdrażanie dobrych praktyk nabytych na szkoleniach:

 • czytanie anglojęzycznych publikacji naukowych,
 • wprowadzanie angielskiego słownictwa specjalistycznego na lekcjach wszystkich przedmiotów,
 • ułatwiona komunikacja z uczniami-obcokrajowcami w j. angielskim,
 • organizowanie międzynarodowych wymian młodzieży,
 • opracowywanie europejskich programów międzyszkolnych,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych państw.


Celem naszej placówki jest również możliwość ubiegania się o otwarcie oddziałów dwujęzycznych, wychodząc zapotrzebowaniu uczniów i ich rodziców, dzięki świetnie przygotowanej językowo kadrze. 
Uatrakcyjnienie zajęć i zoptymalizowanie wyników nauczania będzie kolejnym długofalowym rezultatem podjętych działań.


Wprowadzone metody będą dotyczyły:

 • wykorzystania nowych technologii,
 • posługiwania się metodą CLIL, komunikacyjnej metody nauczania (języki obce),
 • stosowania różnych technik aktywizujących,
 • wykorzystania metod wynikających z koncepcji kreatywnego myślenia i nauczania,
 • rozwiązywania problemów opartego na narzędziach  interaktywnych.


Dzięki możliwości bezpośredniego poznania europejskiego dziedzictwa kulturowego przez pryzmat własnego doświadczenia, obserwację wzajemnego przenikania się mieszkańców, języka, idei, kultury, kuchni, nauczyciele będą mogli z większym zaangażowaniem przybliżać uczniom zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe zgodnie z rzeczywistością, bez filtrów medialnych czy sieciowych.