SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W roku szkolnym 2019/2020 w jego skład wchodzą:


Przewodniczący Szkoły

Natalia Mączka 2D

 

Zastępca Przewodniczącego

Dominik Dziubek 2B

 

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Jakub Wandzel 2C