Przejdź do treści Przejdź do menu

MATURA 2023

MATURA 2023

KOMUNIKATY I INFORMACJE  -  OKE Jaworzno

https://oke.jaworzno.pl/www3/egzamin-maturalny/em2015/komunikaty-egzamin-maturalny/

Harmonogram egzaminów maturalnych - maj 2023

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2023/20221010-E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-FIN_aktualizacja_1.pdf

Dostosowania

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Deklaracje

UWAGA: W bieżącym roku szkolnym zdający składają tylko deklaracje w postaci elektronicznej (e-deklaracje).

Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.


Materiały do nauki

Informatory maturalne

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Arkusze pokazowe - marzec 2022

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/

Arkusze diagnostyczne - wrzesień 2022

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/

 

Język polski – materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/

Matematyka – materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe/

Biologia – materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/

Chemia – materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/

Geografia – materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/