Przejdź do treści Przejdź do menu

UBEZPIECZENIE NW UCZNIÓW

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW  i  PRACOWNIKÓW 

LO NR IV  W BIELSKU-BIAŁEJ

OBOWIĄZUJE OD  01.09.2022 DO 31.08.2023

 

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.  

I Oddział Katowice 40 - 129 Katowice,

ul. Misjonarzy Oblatów 11 tel./fax 32 350-88-90, 32 350-80-00 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus 2022/2023

Opiekunowie polisy:

Maria Jermak
Jarosław Pająk
tel kom: 502 750344
mail:  jaroslaw.pajak@gmail.com

biuro: 43-300 Bielsko-Biała, ul 1Maja 18 a (I piętro)

   

PEŁNA OBSŁUGA POLISY W SZKOLE – zgłaszanie szkód i odbiór zgłoszeń, pełna informacja   przez BIURO OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH

LIKWIDACJA SZKÓD NA MIEJSCU PRZEZ NASZE BIURO  - gwarantuje  łatwy kontakt i sprawną wypłatę świadczeń gotówką w Szkole lub przelewem na konto 

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE UPRAWIANIE SPORTU RÓWNIEŻ POZA SZKOŁĄ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „EDU Plus” są dostępne w Sekretariacie Szkoły, u opiekunów polisy oraz na stronie internetowej Szkoły

Do pobrania:

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Informacja o polisie EDU Plus 2022

Wyciąg z OWU 2022

Zakresy: sumy ubezpieczenia, świadczenia

LISTA UBEZPIECZONYCH 2022

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych