Przejdź do treści Przejdź do menu

Erasmus+ nareszcie rozpoczęty!

21-09-2021 22:39 Erasmus

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

 W ramach programu można uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej – w tej kategorii programu partycypują nauczyciele IV LO - lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Trwająca pandemia odsunęła w czasie mobilności 4-kowej kadry ale na szczęście ich całkowicie nie przekreśliła. Korzystając z chwilowego rozluźnienia covidowych obostrzeń w szkoleniu metodycznym na Malcie uczestniczyły w dniach 5-10.09.2021 pani Agnieszka Jędrusiak-Malec oraz pani Magdalena Tomaszek. Intensywne i bardzo owocne szkolenie umożliwiło zarówno podniesienie kompetencji językowych jak
i zapoznanie z nowoczesną metodą dydaktyczną CLIL.  Content and Language Integrated Learning (CLIL) dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

Mamy nadzieję, że kolejne wyjazdy szkoleniowe również dojdą do skutku i będą równie efektywne.