KADRA

Dyrektor Szkoły: Mirosław Sapeta

Wicedyrektorzy: Jolanta Budzyńska, Marzena StasicaNAUCZYCIEL

NAUCZANE PRZEDMIOTY

Adamczyk-Jóskow Lidia

język polski

Barcik Stanisław

język hiszpański

Bogusz Piotr

wychowanie fizyczne

Budzyńska Jolanta

język polski

Castillo-Żarczyński Luz

język hiszpański

Chyla Anna

język angielski

Cieślicka Katarzyna

wychowanie fizyczne

Dejer Jarosław

język angielski

Dębska Maria

matematyka

Filip-Rękawek Anna

pedagog szkolny

Frączkiewicz Dariusz

informatyka

Fuczik Katarzyna

wychowanie fizyczne

Furtak-Waluś Barbara

biologia

Goliasz Renata

doradca zawodowy

Handzlik Anna

podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce

Ilewicz Jakub

wychowanie fizyczne

Jarosz Katarzyna

wychowanie fizyczne

Jędrusiak-Malec Agnieszka

fizyka

Jonik Mieczysław

religia

Jurusik-Wasilewska Sylwia

język rosyjski

Kalabińska Beata

język włoski

Kamień Ewa

informatyka

Kazała Adam

historia, wiedza o społeczeństwie

Kieda Przemysław

chemia

Kłoda Lidia

chemia

Kosma-Drwięga Sabina

wychowanie fizyczne

Kostka Bogumił

wychowanie fizyczne

Kowaliczek Grzegorz

filozofia

Krańczuk Ewa

matematyka

Kurz Bartłomiej

geografia

Kwaśna Renata

geografia

Ludwig-Jawura Anna

fizyka

Małyszko Krystyna

język rosyjski

Marek Dorota

język polski

Marek Monika

język angielski

Maślanka Renata

język polski

Michalec Małgorzata

pedagog szkolny

Mieszczak Łukasz

religia

Oświęcimska Janina

biologia, przyroda

Pala Lilla

język łaciński, biblioteka

Pawłowska Magdalena

język polski, wiedza o kulturze

Piszcz Łukasz

historia

Rączka Krzysztof

historia

Rogolińska Bożena

język polski

Rusin Piotr

język angielski

Sachajko-Polke Aleksandra

język angielski

Sapeta Mirosław

biologia

Sitek Bartosz

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Skiba Marta

matematyka

Stasica Marzena

matematyka

Szczerska Ewa

język angielski

Szczotka Katarzyna

biologia

Szubert Agata

matematyka

Tomaszek Magdalena

chemia

Wisła Monika

język niemiecki

Wranik Mirosław

matematyka

Zawadzka Urszula

język angielski

Zemanek Danuta

język francuski, biblioteka