KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO, DNI WOLNE

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

19 września 2019 r.

Zebranie z rodzicami - organizacyjne

26 września 2019 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

28 listopada 2019 r.

Zebranie z rodzicami - oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych

19 grudnia 2019 r.

Koniec klasyfikacji za pierwsze półrocze

20 grudnia 2019 r.

Koniec pierwszego półrocza, konferencja klasyfikacyjna

23-31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2020 r.

Konferencja plenarna

13-26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

26 marca 2020 r.

Oceny przewidywane dla kl. III z zajęć edukacyjnych i zachowania

9-14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

20 kwietnia 2020 r.

Koniec klasyfikacji klas III

21 kwietnia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas III

24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego w klasach III

4 czerwca 2020 r.

Oceny przewidywane dla klas I i II z zajęć edukacyjnych i zachowania

22 czerwca 2020 r.

Koniec klasyfikacji klas I i II

23 czerwca 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas I i II

26-29 czerwca 2020 r.

Konferencja plenarna

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego w klasach I i II

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2019 r.

2-3 grudnia 2019 r.

2-3 stycznia 2020 r.

8-10, 12 czerwca 2020 r.