Przejdź do treści Przejdź do menu

Scenariusz lekcji otwartej z j. angielskiego, opracowanej przez mgr Urszulę Zawadzką.

10-01-2023 14:40 eErasmus - upowszechnianie

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat:  Do trailers encourage you to watch movies? Czy zwiastuny filmowe zachęcają do obejrzenia filmów?

Cele ogólne:

 • łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin,
 • kształtowanie umiejętności gromadzenia wiedzy z różnych źródeł, selekcjonowania informacji, twórczego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności argumentacji.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

 • zbudować wypowiedź w języku angielskim dotyczącą filmów i ich reklamy w postaci zwiastunów,
 • opisać ilustracje,
 • określać nastroje rozmówcy, wyrażać spekulacje, opisać stereotypy, przedstawiać propozycje,
 • przekazywać informacje innym,
 • słuchać i oglądać ze zrozumieniem, obserwować sytuacje i wyciągać wnioski,
 • współdziałać z kolegami.

Metody pracy:

 • praca indywidualna i praca w grupach dwuosobowych.

Środki dydaktyczne:

 • ilustracje,
 • interaktywny test sprawdzający zrozumienie zwiastuna filmu,
 • sprzęt audiowizualny: komputer, projektor, łącze internetowe konieczne do zastosowania IT,
 • teksty zawierające ćwiczenia do słuchania ze zrozumieniem.

Przebieg zajęć:

 • powitanie, przedstawienie tematu i celu zajęć,
 • rozmowa dotycząca kina, wyboru filmów,
 • opis ilustracji,
 • oglądanie zwiastuna filmowego „Spy”,
 • interaktywny test sprawdzający zrozumienie zwiastuna filmu - test wielokrotnego wyboru

oraz ćwiczenia typu prawda/fałsz,

 • opis stereotypów dotyczących głównego bohatera ( praca i wygląd agenta CIA, relacje w miejscu pracy),
 • określanie nastroju rozmówcy, 
 • formułowanie cech dobrego i nieudanego zwiastuna filmowego,
 • zadanie domowe: korzystając z IT wybrać dowolny zwiastun filmowy i uzasadnić swój wybór.
 • zakończenie lekcji: pożegnanie.