Przejdź do treści Przejdź do menu

POLSKA-SZWECJA KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

23-04-2021 14:00 KONKURSY


Julia Krzempek i Dawid Bernatowicz z klasy II H oraz Kinga Kuś i Paulina Sanetra z klasy III B zostali finalistami konkursu. Gratulujemy!


Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą – V edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej.

Konkurs organizowany jest przez Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe oraz Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu we współpracy z innymi instytucjami. Ma on charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkół średnich z terenu Szwecji i Litwy. Zwycięzcy otrzymują indeksy wyższych uczelni.

Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i praca plastyczna.

Celem konkursu jest:

- zapoznanie uczniów z dziejami stosunków polsko-litewsko-szwedzkich,

- kultywowanie pamięci o przedstawicielach dynastii Wazów,

- rozwijanie wśród uczniów zasad tolerancji,

- budowanie świadomości związków i wzajemnego przenikania kultur,

- rozwijanie pasji badawczych uczniów,

- zbieranie i analizowanie źródeł historycznych.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie.
http://zamekgolub.pl/konkurs-polska-szwecja.html