Przejdź do treści Przejdź do menu

MIĘDZYNARODOWY EKUMENICZNY KONKURS BIBLIJNY „JONASZ”

29-05-2019 11:08 KONKURSY

Tematem tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, była Ewangelia św. Łukasza.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu oraz ich opiekunom rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursu piosenki, a także laureaci konkursu plastycznego.

W konkursie uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich oraz goście z rozmaitych zakątków kraju.

Nasza uczennica Lilianna Karolewska po raz trzeci została Laureatką Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Gratulujemy Liliannie wiedzy i osiągnięć związanych ze znajomością Pisma Świętego.