Przejdź do treści Przejdź do menu

BIOLOGICZNA PRACOWNIA EKSPERYMENTU

28-05-2019 11:04 PROJEKTY

„Szkoła równych szans”

Uczniowie klasy 2b uczestniczyli w zajęciach z biologii metodą eksperymentu.

Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Szkoła równych szans”.

Ich celem było zainteresowanie uczniów poznawaniem zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia samodzielnych eksperymentów i obserwacji.

Uczniowie w trakcie zajęć min. wyizolowali DNA z komórek cebuli, dokonali ekstrakcji barwników roślinnych, sprawdzili właściwości katalazy, określili wpływ zasolenia na kiełkowanie nasion.

Wykonywane przez uczestników zajęć zadania pozwoliły im na zdobycie wiedzy nie tylko typu know-how (wiedzieć jak) lecz również know-why (wiedzieć dlaczego).

Zaktywizowały uczniów do samodzielnej pracy i działania.

Rozwinęły także umiejętność współdziałania w zespole.