Przejdź do treści Przejdź do menu

Konkurs filmowy

28-09-2021 12:54 INFORMACJE KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

- PROMOCJA 2-GO JĘZYKA OBCEGO W IV LO W BB -


Konkurs dotyczy stworzenia autorskiego filmu promującego nauczanie 2-go języka obcego w naszej szkole.

Czekamy na niebanalne i intrygujące prace.

Organizatorami konkursu są: IV Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej,

 1. Cel konkursu:
  1. popularyzowanie nauczanych 2-gich języków obcych w środowisku uczniowskim,
  2. zachęcenie nastolatków do systematycznej nauki 2- go języka obcego,
  3. rozwijanie kompetencji osobistych (m.in. wielojęzyczności, kreatywności, wrażliwości, wyobraźni), społecznych, świadomości i ekspresji kulturalnej.

 2. Zasady uczestnictwa:
  1. Adresaci konkursu:
   • uczniowie IV LO
   • uczniowie szkół podstawowych
  2. Warunki uczestnictwa:
   • opracowany film w zespołach 2-3 osobowych
   • długość filmu maksymalnie 3 minuty
   • promujący wszystkie języki obce nauczane w szkole w ramach 2-go języka obcego
  3. Uwagi dotyczące pracy:
   • format mp4
   • technika dowolna
  4. Prace konkursowe zostaną opublikowane w SM (FB, IG, TikTok)
 • Uwagi o dostarczaniu prac:
  Film proszę umieścić na YT jako niepubliczny, a link wysłać w wiadomości na mobi dzienniku do p. Moniki Wisły (nauczyciel języka niemieckiego)
  Do pracy w formie mp4 muszą być dołączone dane autorów nadesłanej pracy zawierające:
  1. imię i nazwisko, klasa,
  2. tytuł filmu.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych:
  1. sposób ujęcia tematu,
  2. oryginalność
  3. walory artystyczne,
  4. kompozycja,
  5. warsztat pracy.

 2. Terminy:
  1. Prace należy przesłać do 25.10. 2021 roku - link niepubliczny do filmu na YT.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca października 2021 r. poprzez radiowęzeł szkolny oraz drogą elektroniczną na stronie www szkoły oraz na fanpage szkoły an FB.
   O uroczystym wręczeniu nagród, uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie poprzez mobi dziennik.

 3. Nagrody
  W konkursie są przewidziane nagrody w postaci bonów pieniężnych, nagrody
  rzeczowe oraz ocena “celująca” z 2-go języka obcego, którego uczą się autorzy
  nagrodzonego filmu.
 • VII. Komisja konkursowa:
  nauczyciele 2-gich języków obcych z IV LO im. KEN w BB.


Zapraszamy!