Przejdź do treści Przejdź do menu

MŁODZIEŻOWY KONGRES NAUKI

25-09-2020 12:00 KONKURSY

Nasza szkoła bierze udział w Młodzieżowym Kongresie Nauki

 

Ze względu na ograniczenia pandemiczne przeniesiony z wiosny na jesień Młodzieżowy Kongres Nauki odbędzie się, ale nie w Heliosie, przede wszystkim dlatego, aby nie narażać zdrowia uczestników. Zastąpią go  klasowe debaty oksfordzkie, z których nagranie audio ocenią (wg przesłanych do szkół kryteriów) jurorzy z trzech instytucji: ekspert od debat z ATH, pracownik BBODN i Biblioteki Pedagogicznej. Jedna klasa reprezentująca daną szkołę przeprowadzi na lekcji wychowawczej debatę i prześle do oceny jurorom nagranie z tego przedsięwzięcia. To oni wyłonią zwycięzcę.

W tej szczególnej sytuacji warto pamiętać, że placówki oświatowe pełnią wyznaczoną misję i realizują działania szkolne zgodnie z priorytetami MEN-u. Ponieważ ten szczególny rok to czas izolacji, nadmiernego korzystania z multimediów/Internetu/narzędzi cyfrowych/mediów społecznościowych itp. a psychologowie przypominają o licznych niebezpieczeństwach czyhających na nieświadomych zagrożeń użytkowników, na temat debaty zaproponowano:

 

CZY ROZWÓJ NAUKI I POSTĘP TECHNICZNY JEST SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA

 

Jest to zgodne z priorytetami MEN na rok szkolny 2020/21 dotyczącymi działań wychowawczych szkoły w zakresie wychowanie do wartości oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii (wykorzystywania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych).

Debata na ten temat poszerzy świadomość uczniów w zakresie bezpieczeństwa i pomoże im bardziej świadomie korzystać z dobrodziejstw rozwijającej się techniki.

Zachęcamy uczniów do udziału Młodzieżowym Kongresie Nauki, doskonale wpisującym się w działania profilaktyczne i prozdrowotne szkoły.

Udział w debatach pozwoli podnieść kompetencje kluczowe uczniów, zwłaszcza kompetencje osobiste i w przyszłości uchronić siebie oraz najbliższe otoczenie przed szkodliwymi skutkami postępu technologicznego.

Do 13.10.2020 należy wysłać maile z nagraniami/linkami nagrań debat klasowych przeprowadzonych wg zasad z załącznika. Biorący w nich udział uczniowie proszeni są o wypełnienie zgód dotyczących RODO i dołączenie do maila zdjęć lub scanów tego pisma. Jury wyłoni zwycięzcę ogłosi wyniki do 10.11.2020. W zależności od sytuacji pandemicznej zostanie wraz z wynikami ogłoszone miejsce i sposób wręczenia nagród zwycięzcom.

Dbamy o przyszłość naszych uczniów i zachęcamy ich do reprezentowała szkoły w Młodzieżowym Kongresie Nauki - nie tyle dla atrakcyjnych nagród, co dla upowszechnienia wiedzy mogącej w przyszłości ochronić cywilizację przed kompletną degradacją.

Koordynator Kongresu

dr Lidia Adamczyk-Jóskow

 

 Po pobrania:

zasady debaty oksfordzkiej

RODO zgoda na udział w debatach