NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

19-09-2020 16:00 BIBLIOTEKA

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda śląski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN otrzymało wsparcie w wysokości 15 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. Projekt będzie realizowany do końca bieżącego roku kalendarzowego.