Przejdź do treści Przejdź do menu

KOŁO HISTORYCZNEZajmujemy się na nim historią powszechną a interesują nas lata 1870-1955. Szczegółowej analizie poddajemy obie wojny światowe a zwłaszcza drugą. Analizujemy również wiele aspektów związanych z istnieniem państw totalitarnych - zwłaszcza Związku Radzieckiego i III Rzeszy.

Głównym tematem naszych zajęć są takie zagadnienia jak:

- sprzęt, umundurowanie i uzbrojenie z okresu I i II wojny światowej,

- dogłębna analiza przyczyn wybuchu obu wojen światowych,

- przebieg działań wojennych w I i II wojnie światowej,

- życie obywateli państw dotkniętych wojną,

- życie codzienne ludności w państwach totalitarnych (ZSRR i III Rzesza) w czasie wojny i pokoju,

- technika wojskowa,

- propaganda w państwach totalitarnych w czasie wojny i pokoju,

- działalność NKWD i Gestapo w czasie wojny i pokoju.

Uczniowie mają możliwość:

- oglądania dokładnych replik broni z okresu obu wojen światowych,

- oglądania oryginalnych zabytkowych czasopism i gazet z lat 1879-1944,

- oglądania zabytkowych eksponatów takich jak: ordery, banknoty, monety, stare dokumenty lub sprzęt wojskowy (latarki, ładownice itp.) będących ciekawym dodatkiem do naszych zajęć,

- oglądania fragmentów oryginalnych filmów lub kronik wojennych z okresu wojny,

- dyskutowania i słuchania wykładów na wybrane aspekty w ramach 45 min. Zajęć.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów IV L.O. !!!

Zajęcia prowadzi mgr Łukasz Piszcz