Przejdź do treści Przejdź do menu

KLUB KIBICA PRZY IV LO


 

Został założony w 2003 r. i do dnia dzisiejszego działa pod opieką mgr Katarzyny Cieślickiej.

Głównym celem klubu jest propagowanie wśród młodzieży kulturalnego kibicowania i ukazywanie wszystkim wspaniałego dopingu swojej drużyny - BKS Aluprof Bielsko-Biała.

Uczestnikiem klubu może być każdy chętny uczeń. Przyjęcie do klubu następuje po wypełnieniu zgody przez rodziców (gdy uczeń jest niepełnoletni) oraz złożeniu przez uczniów deklaracji uczestnictwa w działalności klubu oraz zobowiązania się do przestrzegania regulaminu klubu.

Klub Kibica zapewnienia młodzieży ciekawą formę spędzania wolnego czasu.

Dzięki uprzejmości prezesa BKS’u uczniowie nasi mogą korzystać z bezpłatnego wstępu na mecze.

 

Regulamin

Prawdziwy kibic odpowiedzialny jest za spokojną i kulturalną atmosferę podczas rozgrywek

Prawdziwy kibic nigdy nie okazuje swojego niezadowolenia przez wykrzykiwanie obraźliwych słów w stronę zawodników, sędziów czy kibiców drużyny przeciwnej

Prawdziwy kibic nie uczestniczy w aktach przemocy i wandalizmu

Prawdziwy kibic za dobre zagrania nagradza brawami również przeciwnika

Prawdziwy kibic przestrzega regulaminu obiektu sportowego

Prawdziwy kibic jest przykładem do naśladowania dla innych uczestników imprez sportowych

 

Kącik

Wyznaczone osoby odpowiedzialne są za „kącik kibica”, z którego można dowiedzieć się o historii klubu jego największych sukcesach; terminarzu rozgrywek oraz na bieżąco śledzić poczynania naszych siatkarek (wyniki, tabela).