Przejdź do treści Przejdź do menu

ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA KRESACH 2020

19-10-2020 9:00

Towarzystwo Patriotyczne ”Kresy” w Częstochowie

zorganizowało kolejną akcję charytatywną dla Polaków

mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów).

Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej.

W tym roku polegała  na zbiórce słodyczy oraz książek.

Zebrane dary Święty Mikołaj przekazał polskim dzieciom z Wilna oraz dzieciom ze szkół

- Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki.

Na Białoruś do Grodna dary zostały przekazane Związkowi Polaków na Białorusi,

natomiast na Ukrainie paczki zostały przekazane dzieciom

uczącym się języka polskiego w Stanisławowie

i przy Katedrze Lwowskiej we Lwowie.

 

Do powyższej akcji włączyła się młodzież naszej szkoły.

Zebraliśmy dużo słodyczy,

które zostały przekazane do Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.