Przejdź do treści Przejdź do menu

AKADEMICKIE FORUM HUMANISTYCZNE – „O MIŁOSZU I CZAPSKIM…”

05-12-2019 16:01 WSPÓŁPRACA Z ATH

5 grudnia miał miejsce wykład, zorganizowany w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego  ATH.  W Auditorium Maximum zgromadzili się nie tylko studenci, pracownicy naukowi i prelegenci, ale również uczniowie klasy III E naszego liceum.

Spotkanie otworzył prof. Marek Bernacki, który powitał serdecznie wszystkich zgromadzonych i wprowadził ich w temat spotkania. Omawianym zagadnieniem były relacje łączące Czesława Miłosza i Józefa Czapskiego, dwóch emigracyjnych twórców XX wieku.

Polityczno-historyczny aspekt przyjaźni obu wybitnych twórców przedstawił dr hab. Andrzej Franaszek, znany krytyk literacki i autor największej i najciekawszej biografii Miłosza. Samo wystąpienie było niezwykłym pokazem jego znajomości literatury, jak i życiorysu samego Czesława Miłosza.

 Drugim z gości była mgr Agnieszka Kosińska, kierowniczka krakowskiego Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, a także osobista sekretarka Czesława Miłosza w latach 1996-2004. Jej referat oparty był na wybranych listach wspomnianych wyżej polskich pisarzy. Mówczyni scharakteryzowała przemyślenia i filozoficzne rozterki zawarte w cytowanej korespondencji. Prowadzący spotkanie prof. Bernacki po krótkiej dyskusji, która odbyła się jako podsumowanie całego wydarzenia, poinformował zebranych, że przedstawione referaty zostaną udostępnione do szerszego przeanalizowania w formie rozdziałów przygotowanych do wydruku w mającej powstać wieloautorskiej monografii pt. „Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, głosy, rozpoznania”.