WNIOSKI

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników szkół, wypełnione, wydrukowane i podpisane wnioski zalecamy przesyłać do szkoły pocztą elektroniczną jako skan /zdjęcie na specjalny adres e-mail:

 

rekrutacja@lo4.info 

 

faksem lub dostarczyć osobiście.