Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
język francuski
2 j. francuski początek - Zemanek D. (116)
język hiszpański
2 j. hiszpański AD - Castillo-Żarczyński L. (113)
język niemiecki
2 j. niemiecki DF - Wisła M. (09)
język rosyjski
2 j. rosyjski kontynuacja - Jurusik-Wasilewska S. (10)
język włoski
2 j. włoski pocz BD - Kalabińska B. (106)
język rosyjski
2 rosyjski początek DEF - Małyszko K. (110a)
wychowanie fizyczne
2 wf basen D - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
2 wf D1 - Bogusz P. (sala gimnastyczna 1)
wychowanie fizyczne
2 wf D2 - Ilewicz J. (sala gimnastyczna 1)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (15)
religia
2 D religia - Jonik M. (115)
język angielski
2 D gr.1 - Szczerska E. (114)
język francuski
2 j. francuski początek - Zemanek D. (116)
język hiszpański
2 j. hiszpański AD - Castillo-Żarczyński L. (113)
język niemiecki
2 j. niemiecki DF - Wisła M. (09)
język rosyjski
2 j. rosyjski kontynuacja - Jurusik-Wasilewska S. (10)
język włoski
2 j. włoski pocz BD - Kalabińska B. (106)
język rosyjski
2 rosyjski początek DEF - Małyszko K. (110a)
wychowanie fizyczne
2 wf basen D - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
2 wf D1 - Bogusz P. (sala gimnastyczna 1)
wychowanie fizyczne
2 wf D2 - Ilewicz J. (sala gimnastyczna 1)
lekcja biblioteczna
2 D bez religii - Zemanek D. (012)
religia
2 D religia - Jonik M. (113)
język polski
2 D matematyka, geografia, język angielski - Maślanka R. (9)
język angielski
2 D gr.1 - Szczerska E. (114)
geografia
2 D matematyka, geografia, język angielski - Kurz B. (109)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (115)
język angielski
2 D gr.1 - Szczerska E. (114)
język angielski
2 D gr.2 - Zawadzka U. (111)
historia i społeczeństwo
2 D matematyka, geografia, język angielski - Kazała A. (11)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (115)
język angielski
2 D gr.1 - Szczerska E. (114)
język angielski
2 D gr.2 - Zawadzka U. (111)
język polski
2 D matematyka, geografia, język angielski - Maślanka R. (9)
język angielski
2 D gr.1 - Szczerska E. (114)
język angielski
2 D gr.2 - Zawadzka U. (111)
język angielski
2 D gr.1 - Szczerska E. (106)
język angielski
2 D gr.2 - Zawadzka U. (110b)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (115)
język angielski
2 D gr.1 - Szczerska E. (114)
język angielski
2 D gr.2 - Zawadzka U. (111)
język polski
2 D matematyka, geografia, język angielski - Maślanka R. (9)
geografia
2 D matematyka, geografia, język angielski - Kurz B. (109)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (14)
wychowanie fizyczne
2 wf D1 - Bogusz P. (sala gimnastyczna 1)
wychowanie fizyczne
2 wf D2 - Ilewicz J. (sala gimnastyczna 1)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (15)
język angielski
2 D gr.2 - Zawadzka U. (111)
zajęcia z wychowawcą
2 D matematyka, geografia, język angielski - Bogusz P. (15)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (14)
język polski
2 D matematyka, geografia, język angielski - Maślanka R. (9)
historia i społeczeństwo
2 D matematyka, geografia, język angielski - Kazała A. (11)
język angielski
2 D gr.2 - Zawadzka U. (111)
geografia
2 D matematyka, geografia, język angielski - Kurz B. (109)
geografia
2 D matematyka, geografia, język angielski - Kurz B. (109)
matematyka
2 D matematyka, geografia, język angielski - Dębska M. (15)
historia i społeczeństwo
2 D matematyka, geografia, język angielski - Kazała A. (11)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50
15:00
9
15:45