Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
język hiszpański
2 j. hiszpański BC - Castillo-Żarczyński L. (110b)
język rosyjski
2 j. rosyjski początek ABC - Małyszko K. (6)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
język niemiecki
2 j. niemiecki CE - Wisła M. (09)
język włoski
2 j. włoski pocz CE - Kalabińska B. (106)
religia
2 C religia - Mieszczak Ł. (115)
język hiszpański
2 j. hiszpański BC - Castillo-Żarczyński L. (110b)
język rosyjski
2 j. rosyjski początek ABC - Małyszko K. (6)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
język niemiecki
2 j. niemiecki CE - Wisła M. (09)
język włoski
2 j. włoski pocz CE - Kalabińska B. (106)
geografia
2 C matematyka, geografia, informatyka - Kurz B. (109)
wychowanie fizyczne
2 wf C1 - Fuczik K. (sala gimnastyczna 1)
wychowanie fizyczne
2 wf C2 - Ilewicz J. (sala gimnastyczna 1)
informatyka
2 C gr. 1 - Frączkiewicz D. (16)
język angielski
2 C gr. 2 - Chyla A. (09)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
informatyka
2 C gr. 1 - Frączkiewicz D. (16)
język angielski
2 C gr. 2 - Chyla A. (09)
geografia
2 C matematyka, geografia, informatyka - Kurz B. (109)
język polski
2 C matematyka, geografia, informatyka - Marek D. (10)
ekonomia w praktyce
2 C matematyka, geografia, informatyka - Handzlik A. (113)
lekcja biblioteczna
2 C bez religii - Zemanek D. (2)
religia
2 C religia - Mieszczak Ł. (113)
historia i społeczeństwo
2 C matematyka, geografia, informatyka - Kazała A. (11)
język polski
2 C matematyka, geografia, informatyka - Marek D. (10)
geografia
2 C matematyka, geografia, informatyka - Kurz B. (109)
język polski
2 C matematyka, geografia, informatyka - Marek D. (10)
historia i społeczeństwo
2 C matematyka, geografia, informatyka - Kazała A. (11)
geografia
2 C matematyka, geografia, informatyka - Kurz B. (109)
język polski
2 C matematyka, geografia, informatyka - Marek D. (10)
język angielski
2 C gr. 1 - Marek M. (110b)
informatyka
2 C gr. 2 - Frączkiewicz D. (16)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
język angielski
2 C gr. 1 - Marek M. (110a)
informatyka
2 C gr. 2 - Frączkiewicz D. (16)
wychowanie fizyczne
2 wf C1 - Fuczik K. (sala gimnastyczna 1)
wychowanie fizyczne
2 wf C2 - Ilewicz J. (sala gimnastyczna 1)
informatyka
2 C gr. 1 - Frączkiewicz D. (16)
język angielski
2 C gr. 2 - Chyla A. (115)
historia i społeczeństwo
2 C matematyka, geografia, informatyka - Kazała A. (11)
zajęcia z wychowawcą
2 C matematyka, geografia, informatyka - Marek D. (10)
język angielski
2 C gr. 1 - Marek M. (110a)
informatyka
2 C gr. 2 - Frączkiewicz D. (16)
wychowanie fizyczne
2 wf C1 - Fuczik K. (sala gimnastyczna 1)
wychowanie fizyczne
2 wf C2 - Ilewicz J. (sala gimnastyczna 1)
matematyka
2 C matematyka, geografia, informatyka - Szubert A. (14)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50