Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
język angielski
1 i 1. Grupa - Szczerska E. (114)
język angielski
1 i 2. Grupa - Chyla A. (115)
religia
1 i religia - Jonik M. (111)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H1I1 - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H3I3 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen I2 - Kosma-Drwięga S. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen I4 - Jarosz K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa I - Sitek B. (130)
język angielski
1 i 1. Grupa - Szczerska E. (114)
informatyka
1 i 2. Grupa - Kamień E. (16)
geografia
1 I j.polski-historia-j. angielski - Kwaśna R. (109)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H1I1 - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H3I3 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen I2 - Kosma-Drwięga S. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen I4 - Jarosz K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa I - Sitek B. (130)
historia
1 I j.polski-historia-j. angielski - Piszcz Ł. (12)
język polski
1 I j.polski-historia-j. angielski - Pawłowska M. (7)
język francuski
1 1f fp 1g fp 1h fp 1i fp - Zemanek D. (116)
język hiszpański
1 1f h 1i h - Barcik S. (10)
język rosyjski
1 1h r 1i r - Jurusik-Wasilewska S. (110b)
wiedza o kulturze
1 I j.polski-historia-j. angielski - Pawłowska M. (7)
lekcja biblioteczna
1 i bez religii - Zemanek D. (2)
religia
1 i religia - Jonik M. (113)
podstawy przedsiębiorczości
1 I j.polski-historia-j. angielski - Handzlik A. (114)
chemia
1 I j.polski-historia-j. angielski - Kłoda L. (109)
język francuski
1 1f fp 1g fp 1h fp 1i fp - Zemanek D. (116)
język hiszpański
1 1f h 1i h - Barcik S. (10)
język rosyjski
1 1h r 1i r - Jurusik-Wasilewska S. (110b)
matematyka
1 I j.polski-historia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
język polski
1 I j.polski-historia-j. angielski - Pawłowska M. (7)
podstawy przedsiębiorczości
1 I j.polski-historia-j. angielski - Handzlik A. (114)
historia
1 I j.polski-historia-j. angielski - Piszcz Ł. (12)
wiedza o społeczeństwie
1 I j.polski-historia-j. angielski - Kazała A. (11)
wychowanie fizyczne
1 wf I1 - Kosma-Drwięga S. (s2)
wychowanie fizyczne
1 wf I2 - Kostka B. (sala gimnastyczna 1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 I j.polski-historia-j. angielski - Sitek B. (12)
matematyka
1 I j.polski-historia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
biologia
1 I j.polski-historia-j. angielski - Oświęcimska J. (6)
język polski
1 I j.polski-historia-j. angielski - Pawłowska M. (7)
informatyka
1 i 1. Grupa - Kamień E. (2)
biologia
1 i 2. Grupa - Oświęcimska J. (6)
fizyka
1 I j.polski-historia-j. angielski - Ludwig-Jawura A. (105)
matematyka
1 I j.polski-historia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
język polski
1 I j.polski-historia-j. angielski - Pawłowska M. (7)
biologia
1 i 1. Grupa - Oświęcimska J. (109)
język angielski
1 i 2. Grupa - Chyla A. (115)
język włoski
1 1g wp 1i wp - Kalabińska B. (106)
język niemiecki
1 1h n 1i n - Wisła M. (09)
matematyka
1 I j.polski-historia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
język angielski
1 i 1. Grupa - Szczerska E. (111)
język angielski
1 i 2. Grupa - Chyla A. (115)
język włoski
1 1g wp 1i wp - Kalabińska B. (106)
język niemiecki
1 1h n 1i n - Wisła M. (09)
zajęcia z wychowawcą
1 I j.polski-historia-j. angielski - Kosma-Drwięga S. (12)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50
15:00
9
15:45