Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
matematyka
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Szubert A. (14)
geografia
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Kwaśna R. (109)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H1I1 - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H2 - Bogusz P. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H3I3 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa H - Sitek B. (gimnastyczna1)
podstawy przedsiębiorczości
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Handzlik A. (109)
fizyka
1 h 1. Grupa - Jędrusiak-Malec A. (110a)
informatyka
1 h 2. Grupa - Kamień E. (16)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H1I1 - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H2 - Bogusz P. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen H3I3 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa H - Sitek B. (gimnastyczna1)
podstawy przedsiębiorczości
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Handzlik A. (109)
matematyka
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Szubert A. (14)
język włoski
1 1f wp 1h wp - Kalabińska B. (106)
język hiszpański
1 1g h 1h h - Castillo-Żarczyński L. (113)
język rosyjski
1 1h r 1i r - Jurusik-Wasilewska S. (110b)
zajęcia z wychowawcą
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Wisła M. (113)
język polski
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Adamczyk-Jóskow L. (6)
wychowanie fizyczne
1 wf H1 - Bogusz P. (s2)
wychowanie fizyczne
1 wf H2 - Cieślicka K. (gimnastyczna1)
wychowanie fizyczne
1 wf H3 - Jarosz K. (sala gimnastyczna 1)
historia
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Rączka K. (114)
język włoski
1 1f wp 1h wp - Kalabińska B. (106)
język hiszpański
1 1g h 1h h - Castillo-Żarczyński L. (113)
język rosyjski
1 1h r 1i r - Jurusik-Wasilewska S. (110b)
historia
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Rączka K. (7)
informatyka
1 h 1. Grupa - Kamień E. (16)
fizyka
1 h 2. Grupa - Jędrusiak-Malec A. (9)
biologia
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Szczotka K. (103)
chemia
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Kłoda L. (105)
matematyka
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Szubert A. (14)
język angielski
1 h 1. Grupa - Marek M. (116)
język angielski
1 h 2. Grupa - Dejer J. (110b)
język angielski
1 h 1. Grupa - Marek M. (110a)
język angielski
1 h 2. Grupa - Dejer J. (112)
lekcja biblioteczna
1 h bez religii - Pala L. (2)
religia
1 h religia - Mieszczak Ł. (111)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Sitek B. (12)
fizyka
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Jędrusiak-Malec A. (115)
język angielski
1 h 1. Grupa - Marek M. (110a)
język angielski
1 h 2. Grupa - Dejer J. (112)
wiedza o kulturze
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Pawłowska M. (7)
język polski
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Adamczyk-Jóskow L. (6)
język polski
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Adamczyk-Jóskow L. (6)
lekcja biblioteczna
1 h bez religii - Pala L. (2)
religia
1 h religia - Mieszczak Ł. (114)
wiedza o społeczeństwie
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Kazała A. (11)
język niemiecki
1 1h n 1i n - Wisła M. (09)
język polski
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Adamczyk-Jóskow L. (6)
matematyka
1 H matematyka-fizyka-informatyka - Szubert A. (14)
język niemiecki
1 1h n 1i n - Wisła M. (09)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50
15:00
9
15:45