Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
wychowanie fizyczne
1 wf basen FG - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen G2 - Kosma-Drwięga S. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen G3 - Ilewicz J. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa FG - Bogusz P. (130)
historia
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Rączka K. (12)
język polski
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (6)
wychowanie fizyczne
1 wf basen FG - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen G2 - Kosma-Drwięga S. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen G3 - Ilewicz J. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa FG - Bogusz P. (130)
język polski
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (11)
matematyka
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Wranik M. (15)
podstawy przedsiębiorczości
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Handzlik A. (112)
lekcja biblioteczna
1 g bez religii - Pala L. (2)
religia
1 g religia - Mieszczak Ł. (113)
historia
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Rączka K. (103)
język francuski
1 1f fp 1g fp 1h fp 1i fp - Zemanek D. (116)
język niemiecki
1 1f n 1g n - Wisła M. (09)
język rosyjski
1 1f r 1g r - Małyszko K. (9)
język hiszpański
1 1g h 1h h - Castillo-Żarczyński L. (113)
wychowanie fizyczne
1 wf G1 - Ilewicz J. (gimnastyczna1)
wychowanie fizyczne
1 wf G2 - Kosma-Drwięga S. (s2)
podstawy przedsiębiorczości
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Handzlik A. (112)
język polski
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (10)
lekcja biblioteczna
1 g bez religii - Pala L. (2)
religia
1 g religia - Mieszczak Ł. (113)
język francuski
1 1f fp 1g fp 1h fp 1i fp - Zemanek D. (116)
język niemiecki
1 1f n 1g n - Wisła M. (09)
język rosyjski
1 1f r 1g r - Małyszko K. (9)
język hiszpański
1 1g h 1h h - Castillo-Żarczyński L. (113)
chemia
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Kłoda L. (112)
matematyka
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Wranik M. (15)
język polski
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (10)
język angielski
1 g 1. Grupa - Chyla A. (116)
język angielski
1 g 2. Grupa - Dejer J. (112)
informatyka
1 g 1. Grupa - Kamień E. (2)
język angielski
1 g 2. Grupa - Dejer J. (112)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Sitek B. (12)
wiedza o społeczeństwie
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Kazała A. (11)
geografia
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Kurz B. (109)
język angielski
1 g 1. Grupa - Chyla A. (116)
język angielski
1 g 2. Grupa - Dejer J. (112)
fizyka
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Ludwig-Jawura A. (107)
wiedza o kulturze
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Pawłowska M. (7)
biologia
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Furtak-Waluś B. (107)
matematyka
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Wranik M. (15)
matematyka
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Wranik M. (15)
zajęcia z wychowawcą
1 G matematyka-geografia-j. angielski - Kurz B. (109)
biologia
1 g 1. Grupa - Furtak-Waluś B. (106)
biologia
1 g 2. Grupa - Furtak-Waluś B. (106)
język włoski
1 1g wp 1i wp - Kalabińska B. (106)
język angielski
1 g 1. Grupa - Chyla A. (115)
informatyka
1 g 2. Grupa - Kamień E. (2)
język włoski
1 1g wp 1i wp - Kalabińska B. (106)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50
15:00
9
15:45