Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
wychowanie fizyczne
1 wf basen F2 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen F3 - Jarosz K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen FG - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa FG - Bogusz P. (130)
język polski
1 F biologia-chemia-j. angielski - Maślanka R. (9)
informatyka
1 f 1. Grupa - Kamień E. (16)
biologia
1 f 2. Grupa - Szczotka K. (103)
wychowanie fizyczne
1 wf basen F2 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen F3 - Jarosz K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen FG - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa FG - Bogusz P. (130)
matematyka
1 F biologia-chemia-j. angielski - Dębska M. (14)
biologia
1 f 1. Grupa - Szczotka K. (103)
informatyka
1 f 2. Grupa - Kamień E. (16)
język angielski
1 f 1. Grupa - Zawadzka U. (111)
język angielski
1 f 2. Grupa - Marek M. (110a)
język francuski
1 1f fp 1g fp 1h fp 1i fp - Zemanek D. (116)
język hiszpański
1 1f h 1i h - Barcik S. (10)
język niemiecki
1 1f n 1g n - Wisła M. (09)
język rosyjski
1 1f r 1g r - Małyszko K. (9)
język włoski
1 1f wp 1h wp - Kalabińska B. (106)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 F biologia-chemia-j. angielski - Sitek B. (12)
wiedza o kulturze
1 F biologia-chemia-j. angielski - Pawłowska M. (7)
język polski
1 F biologia-chemia-j. angielski - Maślanka R. (9)
język angielski
1 f 1. Grupa - Zawadzka U. (110a)
język francuski
1 1f fp 1g fp 1h fp 1i fp - Zemanek D. (116)
język hiszpański
1 1f h 1i h - Barcik S. (10)
język niemiecki
1 1f n 1g n - Wisła M. (09)
język rosyjski
1 1f r 1g r - Małyszko K. (9)
język włoski
1 1f wp 1h wp - Kalabińska B. (106)
geografia
1 F biologia-chemia-j. angielski - Kwaśna R. (11)
matematyka
1 F biologia-chemia-j. angielski - Dębska M. (115)
historia
1 F biologia-chemia-j. angielski - Kazała A. (11)
język angielski
1 f 1. Grupa - Zawadzka U. (110a)
fizyka
1 F biologia-chemia-j. angielski - Ludwig-Jawura A. (6)
podstawy przedsiębiorczości
1 F biologia-chemia-j. angielski - Handzlik A. (113)
język polski
1 F biologia-chemia-j. angielski - Maślanka R. (9)
biologia
1 F biologia-chemia-j. angielski - Szczotka K. (103)
matematyka
1 F biologia-chemia-j. angielski - Dębska M. (14)
wychowanie fizyczne
1 wf F1 - Cieślicka K. (gimnastyczna1)
wychowanie fizyczne
1 wf F2 - Jarosz K. (gimnastyczna1)
wychowanie fizyczne
1 wf F3 - Kostka B. (s2)
podstawy przedsiębiorczości
1 F biologia-chemia-j. angielski - Handzlik A. (113)
język polski
1 F biologia-chemia-j. angielski - Maślanka R. (9)
religia
1 f religia - Jonik M. (113)
wiedza o społeczeństwie
1 F biologia-chemia-j. angielski - Kazała A. (11)
matematyka
1 F biologia-chemia-j. angielski - Dębska M. (15)
język angielski
1 f 2. Grupa - Marek M. (110b)
zajęcia z wychowawcą
1 F biologia-chemia-j. angielski - Kazała A. (11)
historia
1 F biologia-chemia-j. angielski - Kazała A. (11)
język angielski
1 f 2. Grupa - Marek M. (110b)
religia
1 f religia - Jonik M. (113)
chemia
1 F biologia-chemia-j. angielski - Kieda P. (105)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50
15:00
9
15:45