Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
wychowanie fizyczne
1 wf basen F3 - Jarosz K. (basen)
doradztwo zawodowe
1 E j.polski-historia-j.angielski - Goliasz R. (012)
matematyka
1 E j.polski-historia-j.angielski - Dębska M. (14)
historia
1 E j.polski-historia-j.angielski - Piszcz Ł. (12)
wychowanie fizyczne
1 wf basen F3 - Jarosz K. (basen)
język angielski
1 e 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (110a)
język angielski
1 e 2. Grupa - Zawadzka U. (111)
lekcja biblioteczna
1 e bez religii - Pala L. ()
religia
1 e religia - Jonik M. (012)
matematyka
1 E j.polski-historia-j.angielski - Dębska M. (15)
język niemiecki
1 1d n 1e n - Wisła M. (09)
język angielski
1 e 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (110a)
język angielski
1 e 2. Grupa - Zawadzka U. (111)
język polski
1 E j.polski-historia-j.angielski - Marek D. (12)
wiedza o społeczeństwie
1 E j.polski-historia-j.angielski - Kazała A. (11)
język polski
1 E j.polski-historia-j.angielski - Marek D. (10)
język niemiecki
1 1d n 1e n - Wisła M. (09)
język polski
1 E j.polski-historia-j.angielski - Marek D. (10)
zajęcia z wychowawcą
1 E j.polski-historia-j.angielski - Cieślicka K. (107)
biologia
1 E j.polski-historia-j.angielski - Oświęcimska J. (113)
wychowanie fizyczne
1 wf E1 - Jarosz K. (gimnastyczna1)
wychowanie fizyczne
1 wf E2 - Cieślicka K. (s2)
wychowanie fizyczne
1 wf E3 - Bogusz P. (sala gimnastyczna 1)
filozofia
1 E j.polski-historia-j.angielski - Kowaliczek G. (12)
język polski
1 E j.polski-historia-j.angielski - Marek D. (10)
matematyka
1 E j.polski-historia-j.angielski - Dębska M. (9)
język polski
1 E j.polski-historia-j.angielski - Marek D. (10)
fizyka
1 E j.polski-historia-j.angielski - Ludwig-Jawura A. (115)
język polski
1 E j.polski-historia-j.angielski - Marek D. (10)
chemia
1 E j.polski-historia-j.angielski - Kieda P. (113)
informatyka
1 e 1. Grupa - Kamień E. (2)
język angielski
1 e 2. Grupa - Zawadzka U. (111)
historia
1 E j.polski-historia-j.angielski - Piszcz Ł. (12)
język francuski
1 1a fp 1b fp 1c fp 1d fp 1e fp - Zemanek D. (116)
język rosyjski
1 1a r 1b r 1c r 1d r 1e r - Jurusik-Wasilewska S. (109)
język włoski
1 1a wp 1d wp 1e wp - Kalabińska B. (113)
język hiszpański
1 1b h 1e h - Castillo-Żarczyński L. (110b)
geografia
1 E j.polski-historia-j.angielski - Kurz B. (109)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 E j.polski-historia-j.angielski - Sitek B. (12)
język angielski
1 e 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (110a)
informatyka
1 e 2. Grupa - Kamień E. (2)
wychowanie fizyczne
1 wf basen E1 - Bogusz P. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen E2 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen E3 - Jarosz K. (basen)
język francuski
1 1a fp 1b fp 1c fp 1d fp 1e fp - Zemanek D. (116)
język rosyjski
1 1a r 1b r 1c r 1d r 1e r - Jurusik-Wasilewska S. (109)
język włoski
1 1a wp 1d wp 1e wp - Kalabińska B. (113)
język hiszpański
1 1b h 1e h - Castillo-Żarczyński L. (110b)
język angielski
1 e 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (112)
język angielski
1 e 2. Grupa - Zawadzka U. (111)
historia
1 E j.polski-historia-j.angielski - Piszcz Ł. (12)
doradztwo zawodowe
1 E j.polski-historia-j.angielski - Goliasz R. (12)
wychowanie fizyczne
1 wf basen E1 - Bogusz P. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen E2 - Cieślicka K. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen E3 - Jarosz K. (basen)
religia
1 e religia - Jonik M. (113)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50
15:00
9
15:45