Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
filozofia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Kowaliczek G. (7)
biologia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Furtak-Waluś B. (107)
wychowanie fizyczne
1 wf basen BC - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen C2 - Sitek B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen C3 - Kosma-Drwięga S. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa C - Bogusz P. (gimnastyczna1)
geografia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Kurz B. (109)
chemia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Kieda P. (105)
historia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Piszcz Ł. (12)
język angielski
1 c 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (105)
język angielski
1 c 2. Grupa - Dejer J. (112)
wychowanie fizyczne
1 wf basen BC - Kostka B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen C2 - Sitek B. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf basen C3 - Kosma-Drwięga S. (basen)
wychowanie fizyczne
1 wf niebasenowa C - Bogusz P. (gimnastyczna1)
język polski
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (6)
wiedza o społeczeństwie
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Kazała A. (11)
geografia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Kurz B. (109)
język angielski
1 c 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (105)
język angielski
1 c 2. Grupa - Dejer J. (112)
matematyka
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
wychowanie fizyczne
1 wf C1 - Sitek B. (s2)
wychowanie fizyczne
1 wf C2 - Cieślicka K. (gimnastyczna1)
wychowanie fizyczne
1 wf C3 - Kosma-Drwięga S. (sala gimnastyczna 1)
informatyka
1 c 1. Grupa - Kamień E. (2)
język angielski
1 c 2. Grupa - Dejer J. (112)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Sitek B. (12)
matematyka
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
język polski
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (6)
fizyka
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Ludwig-Jawura A. (107)
matematyka
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
lekcja biblioteczna
1 c bez religii - Pala L. ()
religia
1 c religia - Mieszczak Ł. (12)
zajęcia z wychowawcą
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Kalabińska B. (107)
język angielski
1 c 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (110a)
informatyka
1 c 2. Grupa - Kamień E. (2)
matematyka
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Krańczuk E. (13)
język polski
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (9)
język włoski
1 1b wp 1c wp - Kalabińska B. (111)
język hiszpański
1 1c h 1d h - Barcik S. (9)
geografia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Kurz B. (109)
język francuski
1 1a fp 1b fp 1c fp 1d fp 1e fp - Zemanek D. (116)
język niemiecki
1 1a n 1c n - Wisła M. (09)
język rosyjski
1 1a r 1b r 1c r 1d r 1e r - Jurusik-Wasilewska S. (109)
język polski
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Adamczyk-Jóskow L. (9)
język włoski
1 1b wp 1c wp - Kalabińska B. (111)
język hiszpański
1 1c h 1d h - Barcik S. (9)
język angielski
1 c 1. Grupa - Sachajko-Polke A. (113)
język angielski
1 c 2. Grupa - Dejer J. (112)
język francuski
1 1a fp 1b fp 1c fp 1d fp 1e fp - Zemanek D. (116)
język niemiecki
1 1a n 1c n - Wisła M. (09)
język rosyjski
1 1a r 1b r 1c r 1d r 1e r - Jurusik-Wasilewska S. (109)
historia
1 C matematyka-geografia-j. angielski - Piszcz Ł. (12)
religia
1 c religia - Mieszczak Ł. (115)
07:30
1
08:15
08:25
2
09:10
09:20
3
10:05
10:20
4
11:05
11:15
5
12:00
12:15
6
13:00
13:10
7
13:55
14:05
8
14:50
15:00
9
15:45